Hromadné úpravy produktů pomocí CSV souboru

Potřebujete některé vlastnosti upravit a zamknout, aby Vám je dodavatel nepřepisoval, ale nechce se Vám je upravovat ručně? Využijte možnost hromadných úprav pomocí CSV souboru!

Jak má CSV vypadat

V CSV souboru musí být použitý jako oddělovač sloupečků středník. Seznam možných sloupečků:

ID identifikátor produktu, podle kterého se zboží při importu hledá. Pokud není uvedený, párujeme podle kódu produktu.
Kód kód produktu
Párovací kód párovací kód pro varianty produktu. Více informací v tomto článku
Název název produktu
Výrobce výrobce produktu
Hlavní kategorie kompletní cesta hlavní (výchozí) kategorie. Jednotlivé úrovně kategorií se oddělují znakem >, např. Kategorie > Podkategorie > Podpodkategorie
Další kategorie 1...X kompletní cesta dalších (nevýchozích) e-shopových kategorií. Jednotlivé úrovně kategorií se oddělují znakem >, např. Kategorie > Podkategorie > Podpodkategorie
Dodavatel Název dodavatelského napojení - tento element nelze importem měnit, ale lze pomocí něj určit, produkty kterého dodavatele mají být upraveny
Kód dodavatele Původní dodavatelský kód ve feedu, nelze jej upravit
ID u dodavatele Pomocný identifikátor (EXTERNAL_ID)
EAN EAN kód
Číslo dílu (PN) Číslo dílu výrobce (Part number)
Sériové číslo Sériové číslo výrobku
Cena prodejní (koncová) cena
Akční cena akční cena
Akční cena od datum začátku akce. Formát data DD.MM.YYYY, např. 1.12.2019
Akční cena do datum ukončení akce. Formát data DD.MM.YYYY, např. 31.12.2019
Typ ceny možné hodnoty jsou "s DPH" nebo "bez DPH"
Nákupní cena cena, za kterou produkt nakupujete
Typ nákupní ceny možné hodnoty jsou "s DPH" nebo "bez DPH"
Běžná cena Standardní (přeškrtnutá) cena
Typ běžné ceny možné hodnoty jsou "s DPH" nebo "bez DPH"
Sazba DPH uplatňuje se na (prodejní) cenu, akční a běžnou
Dodací lhůta dodací lhůta (textově, např. Skladem, 2 dny apod.)
Stručný popis stručný popis produktu
Podrobný popis podrobný popis produktu
Hmotnost hmotnost produktu v kg
Štítky seznam štítků oddělených čárkou
Schválení schvalování produktu. Možné hodnoty jsou "schválený", "zamítnutý" nebo "čeká"
Název varianty 1...X

název parametru varianty (tj. parametru, podle kterého zákazík na eshopu volí konkrétní variantu, např. velikost boty). Například "Velikost", "Barva" apod. Pokud je výběrových parametrů více, např. velikost a barva, každý se uvádí do samostatného sloupečku.


Hodnota varianty 1...X hodnota parametru varianty, například "XXL"
Název parametru 1...X název textového parametru. Parametry se v e-shopu zobrazují v tabulce. Podle textových parametrů nelze vyhledávat nebo filtrovat.
Hodnota parametru 1...X hodnota textového parametru
Název filtru 1...X

název filtrovacího parametru. Podle těchto parametrů lze vyhledávat nebo filtrovat.


Hodnota filtru 1...X hodnota filtrovacího parametru
Název přílohy 1...X název přílohy ke stažení
Příloha 1...X přílohy ke stažení
Související produkt 1...X kód souvisejícího produktu či varianty
Podobný produkt 1...X kód podobného produktu či varianty
Název ceníku 1...X název zákaznického ceníku, pouze pro export
Cena v ceníku 1...X hodnota ceníkové ceny, pouze pro export

Vzorový CSV soubor

Příklad CSV souboru si můžete stáhnout  zde.

Jak provést export?

Nejjednodušší způsob, jak údaje upravovat, je udělat nejprve export do CSV, soubor si otevřít v Excelu a upravená data zpátky naimportovat. Export provedete velmi jednoduše:

 • přejděte v Napojse na přehled produktů (Produkty > Produkty)
 • vyfiltrujte si produkty, které chcete
 • otevřete Režim úprav

 • klikněte na tlačítko CSV export v pravém horním rohu obrazovky
 • zvolte, zda chcete exportovat všechny produkty z Vašeho účtu, či pouze ty, které jste měli v přehledu produktů filtrované
 • zvolte položky, které v exportovaném souboru chcete mít. TIP: zvolte pro export minimum elementů, tedy jednak ty, které si přejete v exportovaném souboru upravovat, a navíc také nějaký, který Vám pomůže v orientaci, typicky název nebo kód produktu. Automaticky se exportuje též element ID, což je unikátní identifikátor daného produktu/varianty určený pro jednoduchý zpětný import csv do Napojse.
 • vyberte kódování. Pokud používáte windows, zvolte Windows 1250. Pokud používát Mac nebo Linux, zvolte UTF-8
 • klikněte na Exportovat. Vygenerovaný soubor si uložte do PC a otevřete v Excelu.

Jak provést import?

 • přejděte na přehled produktů v menu Produkty > Produkty
 • otevřete Režim úprav
 • klikněte na tlačítko CSV import v pravém horním rohu obrazovky
 • vložte CSV
 • stiskněte tlačítko Importovat

Napojse nepodporuje import csv se sloupci, se kterými není možné uživatelsky pracovat, typicky Kód dodavatele, Obrázky a Dodavatelské kategorie. V případě importu csv obsahujícího tyto sloupce dojde k chybě a import nebude úspěšný - pokud tyto sloupce v csv máte, před importem je odstraňte.

Import nebude úspěšný také tehdy, nebude-li obsahovat sloupec s povinným identifikátorem. Je nutné, aby csv obsahovalo alespoň jeden z následujících identifikátorů, na základě kterého dochází k aktualizaci produktů v Napojse dle přiloženého souboru: ID (vygenerované při exportu), kód produktu, kód u dodavatele, či EAN.

Co se po importu stane?

Na základě sloupce s uvedeným identifikátorem (sloupec ID či Kód produktu) dojde k upravení vlastností u produktů s daným identifikátorem. V případě, že importem na základě kódu produktu chcete upravit pouze produkt vybraného dodavatele (které mohou být pro více dodavatelů shodné), přidejte do importovaného csv souboru ještě sloupec Dodavatel.

Při importu mohou nastat tři situace:

 • sloupeček je v CSV uvedený a JE vyplněný - vlastnost produktu se přepíše a zamkne se, aby ji dodavatel následným importem jeho dat zase nepřepsal
 • sloupeček je v CSV uvedený a NENÍ vyplněný - vlastnost produktu se odemkne. Nasledný import od dodavatele nastaví jeho hodnotu na stejnou, jakou uvádí dodavatel
 • sloupeček neni v CSV uvedený - pak se vlastnost ignoruje, na produktu se nezmění

Jak hromadně změnit kód produktu?

V CSV musí být uvedený sloupeček ID, podle kterého se budou produkty párovat. Pak stačí změnit kód produktu ve sloupci Kód

Jak upravovat produkty pouze u jednoho dodavatele

Při exportu dat dochází k úpravě všech produktů, které jsou v Napojse dohledatelné podle uvedeného identifikátoru. V některých případech ale může mít více dodavatelů stejný kód, úpravy jsou však požadovány pouze pro produkty jednoho vybraného dodavatele. V takovém případě je potřeba do .csv do každého řádku vložit ještě informaci, u kterého dodavatele má být daný produkt upraven.

Kódování souboru

Při exportu i importu je nutné zvolit kódování, v kterém bude soubor vyexportovaný. Pro import Napojse obvykle dokáže formát rozpoznat samo. Pokud zvolíte kódovaní nesprávně, písmena s diakritikou se mohou zobrazovat "deformovaná". 

 • Pro Windows je nejčastější kódování Windows 1250
 • Pro Linux/Mac UTF-8
Byl pro vás tento článek užitečný? Děkujeme za zpětnou vazbu! Hodnocení se napodařilo uložit, zkuste to prosím později.