E-shopové kategorie

Abychom věděli, do kterých kategorií v e-shopu chcete produkty nahrát, musíme znát jejich strukturu. E-shopové kategorie můžete vytvořit buď ručně, nebo si je naimportovat z e-shopu automaticky.

Ruční vytváření kategorií

 • Přejděte do sekce Kategorie > E-shopové kategorie

 • Vyplňte názvy hlavních kategorií a klikněte na Uložit

 • Po vytvoření hlavních kategorií můžete přidat podkategorie. Klikněte na tlačítko Přidat podkategore v tabulce hlavních kategorií

 • Přidejte libovolné množství podkategorií.

Import kategorií z Excelu

 • Přejděte do sekce Kategorie > E-shopové kategorie
 • Pokud již nějaké kategorie máte vytvořené, můžete si je vyexportovat kliknutím na položku Export do CSV a v Excelu pouze upravit

 • Pokud zatím žádné kategorie vytvořené nemáte, založte v Excelu nový CSV soubor
 • Struktura je vidět na následujícím obrázku. Každý sloupeček reprezentuje jednu úroveň zanoření kategorie.

 • Pokud do CSV nenapíšete řádky s nadřazenými kategoriemi (na obrázku řádky 1, 6, 8, 9 a 13), Napojse si je vytvoří samo
 • Klikněte na položku Import z CSV, otevře se modální okno viz následující obrázek

 • vložte CSV soubor a zvolte znakovou sadu (pokud pracujete ve windows, zvolte Windows-1250, pokud na Macu nebo v Linuxu, zvolte UTF-8)
 • Klikněte na tlačítko Importovat

Import kategorií z Shoptetu

Pokud kategorie na e-shopu už máte vytvořené, můžete si je naimportovat automaticky. 

 • Přejděte do sekce Kategorie > E-shopové kategorie a klikněte na Naimportovat z e-shopu

 • objeví se modální okno, do kterého vložte URL adresu CSV souboru s kategoriemi. Adresu souboruzískáte ve své e-shopové administraci (postup je popsán v následujících bodech)

 • Přihlašte se do svého e-shopu na Shoptetu, přejděte do sekce Produkty > Kategorie a klikněte na záložku Export / Import

 • Zkopírujte si odkaz Kompletní (CSV) do schránky (pravým tlačítkem klikněte na odkaz a zvolte "Zkopírovat"
 • Odkaz vložte do formuláře v Integroidu a klikněte na "Uložit". Kategorie se automaticky naimportují