Programovatelná pravidla

Chcete automaticky vkládat jméno výrobce do názvu zboží? Nebo duplikovat stručný popis do podrobného? Anebo cokoliv jiného? Tento mocný nástroj umožňuje vytvoření jakéhokoliv pravidla včetně podmínek.

Jak pravidlo vytvořit?

  • přejděte do Pravidla > Pravidla a klikněte na tlačítko Vytvořit pravidlo v pravém horním rohu obrazovky
  • zadejte libovolný název pravidla a jako Typ pravidla zvolte Naprogramovat vlastní pravidlo
  • zobrazí se textové pole, do kterého pravidlo můžete napsat
  • zvolte, pro kterou vlastnost chcete pravidlo použít (napřiklad podrobný popis)

Co do pravidla napsat?

Možnosti jsou téměř neomezené. Můžete použít různé proměnné, podmínky, funkce i filtry. 

Proměnné

Proměnné jsou zástupné značky, za které se při aplikaci pravidla nahradí skutečné hodnoty. Zapisují se do dvojitých složených závorek, např. {{ manufacturer }}. Kompletní seznam proměnných naleznete v samostatném článku.

Filtry

Filtry se zapisují za proměnnou pomocí svislítka |. Mohou proměnnou buď nějak modifikovat (např. změnit velikost písmen), nebo z ní získat nějakou informaci (např. počet znaků).

after Použije část textu po uvedeném řetězci
before Použije část textu před uvedeným řetězcem
capitalize První písmena všech slov převede na velká
crc32 Převede řetězec na unikátní číslo
first Zobrazí první prvek pole
join Spojí prvky pole do stringu
last Zobrazí poslední prvek pole
length Spočítá délku řetězce nebo počet prvků v poli
lower Všechna písmena převede na malá
nl2br Převede zalomení řádku na HTML značku <br>
number_format Naformátuje číslo
replace Změní část řetězce
round Zaokrouhlí číslo
striptags Odstraní HTML značky
trim Ořízne mezery zleva i zprava
truncate Zkrátí na definovaný počet písmen
upper Všechna písmena převede na velká

Podmínky a řídící funkce

if ... else ... endif Bližší informace zde
for Bližší informace zde

Příklady

{# Umístit jméno výrobce před název produktu #}
{{ manufacturer }} {{ title }}

{# Umístit výrobce před název produktu, pokud výrobce v názvu produktu není #}
{% if manufacturer not in title %}
	{{ manufacturer }}
{% endif %}
{{ title }}

{# Umístit kód produktu za název produktu, pokud je kód kratší než 20 znaků #}
{{ title }}
{% if code | length < 20 %}
	{{ code }}
{% endif %}
Byl pro vás tento článek užitečný? Děkujeme za zpětnou vazbu! Hodnocení se napodařilo uložit, zkuste to prosím později.