Programovatelná pravidla

Chcete automaticky vkládat jméno výrobce do názvu zboží? Nebo duplikovat stručný popis do podrobného? Anebo cokoliv jiného? Tento mocný nástroj umožňuje vytvoření jakéhokoliv pravidla včetně podmínek.

Jak pravidlo vytvořit?

  • přejděte do Pravidla > Pravidla a klikněte na tlačítko Vytvořit pravidlo v pravém horním rohu obrazovky
  • zadejte libovolný název pravidla a jako Typ pravidla zvolte Naprogramovat vlastní pravidlo
  • zobrazí se textové pole, do kterého pravidlo můžete napsat
  • zvolte, pro kterou vlastnost chcete pravidlo použít (napřiklad podrobný popis)

Co do pravidla napsat?

Možnosti jsou téměř neomezené. Můžete použít různé proměnné, podmínky, funkce i filtry. 

Proměnné

Proměnné se zapisují do dvojitých složených závorek, např. {{ manufacturer }}. Zde je seznam proměnných, které lze použít:

title Název produktu
code Kód zboží
pair_code Párovací kód pro varianty. Více informací o variantách v samostatném článku
url URL produktu u dodavatele
short_description Stručný popis produktu
description Dlouhý popis produktu
visible Viditelnost produktu
manufacturer Výrobce
price.with_vat Cena s DPH
price.witout_vat Cena bez DPH
vat DPH
vat_rate Sazba DPH v procentech
currency.symbol Symbol měny (např. Kč)
currency.code Kód měny (např. CZK)
ean EAN kód
weight Hmotnost produktu
unit Jednotka (např. ks)
warranty Záruka

Filtry

Filtry se zapisují za proměnnou pomocí svislítka |. Mohou proměnnou buď nějak modifikovat (např. změnit velikost písmen), nebo z ní získat nějakou informaci (např. počet znaků). 
capitalize První písmena všech slov převede na velká
lower Všechna písmena převede na malá
upper Všechna písmena převede na velká
striptags Odstraní HTML značky
trim Ořízne mezery zleva i zprava
truncate Zkrátí na definovaný počet písmen
round Zaokrouhlí číslo
number_format Naformátuje číslo
nl2br Převede zalomení řádku na HTML značku <br>
replace Změní část řetězce
length Spočítá délku řetězce nebo počet prvků v poli
first Zobrazí první prvek pole
last Zobrazí poslední prvek pole

Podmínky a řídící funkce

if ... else ... endif Bližší informace zde
for Bližší informace zde

Příklady

{# Umístit jméno výrobce před název produktu #}
{{ manufacturer }} {{ title }}

{# Umístit výrobce před název produktu, pokud výrobce v názvu produktu není #}
{% if manufacturer not in title %}
	{{ manufacturer }}
{% endif %}
{{ title }}

{# Umístit kód produktu za název produktu, pokud je kód kratší než 20 znaků #}
{{ title }}
{% if code | length < 20 %}
	{{ code }}
{% endif %}