Základní princip propojení

Základní informace o tom, jak dodavatele díky NapojSe propojíte s e-shopem.

  1. dodavatel posktytuje data o produktech, zpravidla ve formě XML nebo CSV souboru
  2. my si soubor pravidelně stahujeme a aplikujeme na něj všechna vaše nastavení (úpravu cen, dodacích lhůt, spárování s kategoriemi e-shopu apod.)
  3. data vyexportujeme do formátu, který je s e-shopem kompatibilní a umístíme je na nějakou URL adresu
  4. data si lze z URL adresy buď ručně stáhnout a naimportovat do e-shopu, nebo lépe, poskytnout tuto URL e-shopu, odkud si data bude pravidelně stahovat 
E-shop od Shoptetu umí data od nás stahovat až 16x denně a automaticky aktualizovat. Ruční import posktytuje Shoptet zdarma, pro automatický import je potřeba doplněk  Automatický import produktů