Automatické propojení s e-shopem od Shoptetu

TIP: Propojte si NapojSe se Shoptetem pomocí našeho doplňku, získáte tím spoustu výhod

Když už máme export stažený od dodavatele, kategorie napárované a data zkontrolovaná, musíme ještě nastavit import směrem z Napojse do e-shopu.

Přidání automatického importu v Shoptetu

 1. Pokud nemáte aktivní Shoptet doplněk Automatické importy, objednejte si ho
 2. V administraci e-shopu přejděte do sekce Produkty > Automatické importy
 3. Klikněte na Přidat import

Jediné, co potřebujeme znát, je adresa XML feedu: 

 • přejděte v administraci Napojse na Dodavatelé > Moji dodavatelé, kde uvidíte URL adresu společného exportu. Společný export sdružuje všechny vaše dodavatele do jednoho XML feedu.
 • pokud potřebujete feed jen jednoho konkrétního dodavatele, vyberte ho ze seznamu a zkopírujte si URL feedu na jeho detailní stránce
 • zkopirujte si ji do schránky a vložte ji do políčka URL adresa XML feedu v administraci e-shopu, viz obrázek výše.

Nastavení importu

Po kliknutí na "Přidat" nejprve validujte feed kliknutím na tlačítko "Validovat". Následně se objeví další nastavení:

 • Párovat produkty podle: zde je možné vybrat, podle jaké hodnoty se mají produkty aktualizovat, na výběr jsou dvě možnosti: Kód produktu / EAN kód. Většinou se páruje podle kódu.
 • Cenový koeficient: ponechejte 1. Vhodnější je nastavit si cenová pravidla v Napojse, protože možnosti nastavení jsou mnohem bohatší
 • Produkty chybějící ve feedu: určujete, co se má stát s produkty, které se v souboru již nevyskytují (například produkty, které dodavatel již nenabízí).
 • Aktualizovat produkty: nastavujete, které produkty se mají aktualizovat: Všechny / Jen nové / Jen změněné. Většinou se volí Všechny.
 • Zahrnout do kategorie: do této kolonky se uvádí název kategorie, do které se budou nahrávat nové produkty. Všechny kategorie uvedené ve feedu se vytvoří pod touto kategorií. 

Položky importu

Nyní musíme zaklikat, které vlastnosti produktu se mají aktualizovat.

Nový produkt se vždy vytvoří se všemi vlastnostmi, nastavení se týká pouze existujících produkt

 • Položky úplného importu - úplný import probíhá pouze 1x denně v nočních hodinách. Produkty aktualizuje a přidává i nové
 • Položky aktualizačního importu - aktualizační import může běžet vícekrát za den. Aktualizuje jen některé vlastnosti u existujících položek. Nové položky nevytváří

Rozvrh

Klikněte na záložku Rozvrh a nastavte časy pro úplné i aktualizační importy:

 • Rozvrh úplného importu: můžete aktualizaci vypnout (první hodnota ve výběru) nebo nastavit čas aktualizace, jsou zde k dispozici časy 00:00 a 07:00 a to po každé hodině, import se tedy provádí pouze jednou denně
 • Rozvrh aktualizačního importu: na výběr jsou zde ostatní hodiny, tedy od 08:00 do 23:00, a je možné jej nastavit na častější aktualizaci. Maximální počet se může lišit dle vašeho tarifu, kde například u tarifu Enterprise jej můžete nastavit až na 16x za den (možnosti aktualizací jsou rozlišeny tarifově = 1x Free, Basic, Start, Lite, 3x Business, 6x Profi a až 16x Enterprise). Tato hodnota je však společná pro všechny feedy, tedy např. u třech automatických importů to budou 4 časová "okna" využitelná pro jednotlivé aktualizace (v případě, že chcete dělat aktualizace rovnoměrně pro všechny 3 feedy).

Spuštění importu

Import ještě musíme Povolit kliknutím na příslušné tlačítko v pravém horním rohu. Pak lze počkat na noční import, který jste si nastavili v rozvrhu, nebo import Spustit manuálně. Shoptet si požadavek zařadí do fronty a až na něj dojde řada, spustí se. To někdy může trvat i několik desítek minut.

Průběh importu můžete sledovat v přehledu automatických importů v záložce Historie