Programovatelná pravidla

Chcete automaticky vkládat jméno výrobce do názvu zboží? Nebo duplikovat stručný popis do podrobného? Anebo cokoliv jiného? Tento mocný nástroj umožňuje vytvoření jakéhokoliv pravidla včetně podmínek.

Jak pravidlo vytvořit?

  • přejděte do Moji dodavatelé > Můj dodavatel > Pravidla a klikněte na tlačítko Přidat pravidlo v pravém horním rohu obrazovky
  • zvolte, pro kterou vlastnost chcete pravidlo použít (napřiklad název produktu)
  • Jako Typ pravidla zvolte Naprogramovat vlastní pravidlo
  • Zobrazí se textové pole, do kterého pravidlo můžete napsat

Co do pravidla napsat?

Možnosti jsou téměř neomezené. Můžete použít různé proměnné, podmínky, funkce i filtry. 

Proměnné

Proměnné se zapisují do dvojitých složených závorek, např. {{ manufacturer }}. Zde je seznam proměnných, které lze použít:

titleNázev produktu
codeKód zboží
pair_codePárovací kód pro varianty. Více informací o variantách v samostatném článku
urlURL produktu u dodavatele
short_descriptionStručný popis produktu
descriptionDlouhý popis produktu
visibleViditelnost produktu
manufacturerVýrobce
price.with_vatCena s DPH
price.witout_vatCena bez DPH
vatDPH
vat_rateSazba DPH v procentech
currency.symbolSymbol měny (např. Kč)
currency.codeKód měny (např. CZK)
eanEAN kód
weightHmotnost produktu
unitJednotka (např. ks)
warrantyZáruka

Filtry

Filtry se zapisují za proměnnou pomocí svislítka |. Mohou proměnnou buď nějak modifikovat (např. změnit velikost písmen), nebo z ní získat nějakou informaci (např. počet znaků). 

capitalizePrvní písmena všech slov převede na velká
lowerVšechna písmena převede na malá
upperVšechna písmena převede na velká
striptagsOdstraní HTML značky
trimOřízne mezery zleva i zprava
truncateZkrátí na definovaný počet písmen
roundZaokrouhlí číslo
number_formatNaformátuje číslo
nl2brPřevede zalomení řádku na HTML značku <br>
replaceZmění část řetězce
lengthSpočítá délku řetězce nebo počet prvků v poli
firstZobrazí první prvek pole
lastZobrazí poslední prvek pole

Podmínky a řídící funkce

if ... else ... endifBližší informace zde
forBližší informace zde

Příklady

{# Umístit jméno výrobce před název produktu #}
{{ manufacturer }} {{ title }}

{# Umístit výrobce před název produktu, pokud výrobce v názvu produktu není #}
{% if manufacturer not in title %}{{ manufacturer }}{% endif %}
{{ title }}

{# Umístit kód produktu za název produktu, pokud je kód kratší než 20 znaků #}
{{ title }}
{% if code | length < 20 %}{{ code }}{% endif %}

Udělejte první krok k lepšímu e-shopu

Napište nám, co vás trápí.

Odpovíme vám na všechny otázky, ukážeme a představíme vám Sellasticu v celé své jednoduchosti a flexibilitě.