Rozdílné kódy produktů v Napojse a v Shoptetu

Při zakládání nového automatického importu v Shoptetu můžeme narazit na situaci, kdy produkty již jsou založené s vlastními kódy a chceme je nově aktualizovat dodavatelským feedem - který však používá kódy jiné. Pokud mají produkty v Napojse i v Shoptetu shodné EANy, lze tento problém řešit snadno pomocí použití párování na základě EAN.

Párování podle EAN lze použít pouze u automatického importu, nikoliv pro ruční import. V případě, že potřebujete používat ruční import, je možné na základě EAN přenést kódy z Shoptetu do Napojse.

Nastavení párování dle EAN v automatickém importu v Shoptetu:

Pokud jsou při importu produkty na základě EAN v Shoptetu nalezeny, dojde pouze k aktualizaci položek úplného či aktualizačního importu tak, jak máte povoleno v jejich nastavení. Za normálních okolností by ale došlo také ke změně kódu produktu - jeho aktualizaci nelze v položkách úplného importu zakázat. Aby nedošlo k nahrazení již zavedených kódů produktů v e-shopu kódy z feedu, je potřeba zakázat jejich export v Napojse v Nastavení exportu pro požadovaného dodavatele:

Máme-li přenos kódu produktu v exportovaném feedu z Napojse zakázaný, může dojít k problému způsobujícím nevaliditu tohoto feedu, a to v případě, že by u některého produktu nebyl EAN vůbec vyplněný. V takovém případě totiž z Napojse odchází feed s produktem, který nemá ani EAN, ani kód produktu, a protože v Shoptetu nelze produkt bez identifikátoru založit, celý feed se stane nevalidním a akualizace vůbec neproběhne. Pro předcházení takovému chování je vhodné vytvořit v Napojse pravidlo, které skryje všechny produkty, které nemají EAN kód vypněný. Skryté produkty pak obvykle nejsou součástí výstupního feedu. Pravidlo bude mít tuto podobu:

Produkty bez EAN si můžeme v Napojse v přehledu produktů také snadno zobrazit pomocí filtru "chybějící vlastnost produktu - EAN" a tyto produkty následně zamítnout, nebo jim EAN doplnit:

Byl pro vás tento článek užitečný? Děkujeme za zpětnou vazbu! Hodnocení se napodařilo uložit, zkuste to prosím později.