Hromadná změna kódů produktů pomocí EAN

Ve specifických případech se může hodit hromadná úprava kódů v Napojse jiným souborem, který obsahuje kódy, které k produktům chceme přidat, a nějaký další identifikátor, který máme i v Napojse a je možné jej použít k dohledání produktů, u kterých chceme kód upravit.

Typicky se tento postup hodí v případech, kdy v shoptetu již máme produkty založené s vlastními kódy, které chceme aktualizovat dodavatelským feedem, který má kódy jiné. Obvykle toto stačí řešit nastavením párování v automatickém importu podle EAN, ale v některých případech - pokud používáme pouze ruční import (který umožňuje párování jedině podle kódů) - toto řešení nepostačuje.

Export produktů z Shoptetu

 • Nejprve je potřeba vyexportovat z Shoptetu csv soubor obsahující kódy produktů a EANy. Je vhodné připravit si vlastní typ souboru pro eliminaci nadbytečných sloupců. Postačí, když soubor bude obsahovat sloupce code a ean, ostatní mohou být z csv odstraněny.

Export produktů z Napojse

 • V Napojse si v přehledu produktů vyfiltrujeme takové produkty, u kterých chceme kódy na základě EAN upravit. Obvykle je tedy vyfiltrovat si produkty daného dodavatele, případně zobrazit "vše", aby nebyly exportované pouze aktivní produkty.
 • Podrobnější informace jak provést export do csv v Napojse máme uvedený v článku Hromadné úpravy produktů - export.
 • U exportovaného souboru potřebujeme exportovat pouze sloupec EAN (pomocí kterého budeme přiřazovat kódy produktů k produktům v Napojse), sloupec ID Napojse do exportu přidá automaticky.

Napojení kódů produktů na ID produktů v Napojse

 1. Zkopírujeme sloupce s kódem a EAN z prvního souboru

 2. Vložíme do souboru exportovaného z Napojse. Je potřeba sloupce zkopírovat tak, aby první byl sloupec s porovnávanou hodnotou a druhý s hodnotou, kterou chceme přiřazovat, tedy v tomto případě kopírujeme data tak, aby v levém sloupci (E) byl EAN, v pravém (F) kód produktu.

 3. Do vhodného prázdného sloupce vytvoříme vzorec, který na základě EAN přiřadí kód k ID odpovídajícího produktu. Vzorec má podobu VLOOKUP(x; y; 2; 0), kde za x dosazujeme označení buňky, na základě které dochází k přiřazení kódu, y pak rozsah dat (tabulka), kde první sloupec je prohledáván, druhý obsahuje přiřazovanou hodnotu. Následující číslo 2 pak říká, že po nalezení správného řádku dosadíme na řádek s hledanou hodnotou hodnotu z druhého sloupce. V našem případě tak má funkce tvar VLOOKUP(A1; $E$1:$F$14; 2; 0) pro porovnání hodnoty z prvního řádku, VLOOKUP(A2; $E$1:$F$14; 2; 0) pro porovnání hodnotky ve druhém řádku atp.

  Symbol  $ v prohledávaných datech umožňuje tvorbu vzorce v jednom řádku a jeho snadné zkopírování k ostatním. Výsledkem je dohledání požadovaných hodnot pro všechny řádky.

 4. Následně tabulku upravíme pro import. Je potřeba sloupec s hodnotami, vytvořenými vzorcem, zkopírovat do nového sloupce tak, aby sloupec neobsahoval sloupce, ale přímo hodnoty. Toho dosáhneme tak, že požadovaný sloupec zkopírujeme a vložíme pravým tlačítkem do záhlaví nového prázdného sloupce pomocí funkce paste special, resp. vložit jinak.

  Zbývá odstranění přebytečných sloupců a jejich správné pojmenování tak, aby bylo možné je importovat do Napojse. Pokud náš upravený soubor obsahuje řádky bez dohledaného kódu (produkty v Napojse nebyly v porovnávaných datech - tabulce -

Import souboru zpět do Napojse

Byl pro vás tento článek užitečný? Děkujeme za zpětnou vazbu! Hodnocení se napodařilo uložit, zkuste to prosím později.