Časté problémy v pravidlech

Spojky NEBO/A ZÁROVEŇ v podmínce pravidla

V nastavení pravidla je možné specifikovat, na které produkty má být pravidlo aplikováno, a to i pomocí kombinovaných podmínek. Pro jejich vytvoření slouží spojky NEBO a A ZÁROVEŇ, pomocí kterých jsou podmínky vyhodnocovány na základě běžné výrokové logiky.

NEBO

Dvě nebo více podmínek spojených spojkou NEBO jsou vyhodnoceny jako splněné za předpokladu, že je splněna alespoň jedna z nich.

A ZÁROVEŇ

Pro aplikaci pravidla, které má podmínky spojené spojkou A ZÁROVEŇ musí být obě (resp. všechny) takto spojené podmínky či skupiny podmínek splněny.

Příklady:

  • Pravidlo se aplikuje za předpokladu, že dodací lhůta produktu v Napojse je jedna z následujících: "Vyprodáno" nebo "Momentálně nedostupné":

  • Pravidlo se aplikuje za předpokladu, že produkt nemá ani jednu z dodacích lhůt "Objednáno u dodavatele" či "Skladem":

  • Následující pravidlo se aplikuje tehdy, pokud produkt bude mít jednu z dodacích lhůt "Skladem" či "Objednáno u dodavatele", navíc ale musí mít v Napojse přiřazený štítek "Výprodej".

Využití pořadí pravidel

V přehledu pravidel i pravidel cenotvorby jednotlivých dodavatelů je možné nastavit pořadí, ve kterém jsou jednotlivá pravidla na produkt aplikována. Je potřeba počítat s tím, že pravidla jsou aplikována při každé aktualizaci dodavatelského feedu nanovo. Pokud v některém pravidle používáte nějakou hodnotu, kterou nastavuje jiné pravidlo, je tak nutné zajistit, aby pravidlo nastavující tuto hodnotu proběhlo dříve, než to, které s ní nějakým způsobem pracuje. Pravidla probíhají od těch nejnizšího čísla. Pokud na pořadí průběhu pravidel nezáleží, číslo může být u pravidel stejné. Na příkladu níže je zajištěno, aby druhé pravidlo (nastavující dodací lhůtu) proběhlo před třetím (skrývající nedostupné produtky) - pokud by proběhly v opačném pořadí, nemuselo by být uplatněno na všechny požadované produkty.

V tomto směru je také potřeba počítat s tím, že pravidla cenotvorby probíhají před klasickými pravidly. Není proto možné pomocí cenotvorby vycházet z vlastnosti, která je produktu upravena pomocí pravidla.

Zamezení provádění dalších pravidel

U každého pravidla lze nastavit, aby po jeho úspěšné aplikaci již daný produkt dalšími pravidly neprocházel. Je tedy potřeba pomocí nastavení pořadí pravidla seřadit tak, aby se nemohlo stát, že pravidlo, které na produkt má být aplikováno, probíhá až za pravidlem, které má proběhnout jako poslední. Např. pokud je u produktu při průchodu pravidly na následujícím obrázku aplikováno pravidlo Skrýt produkty s dodací lhůtou "Nedostupné", další pravidla již neproběhnou. Pravidlo, které má tuto vlastnost, je na přehledu pravidel označené malou ikonou, vlastnost se nastavuje v pravidle pomocí checkboxu "Zamezit provádění dalších pravidel".

Přiřazení kategorií pravidlem

V případě, že používáte pravidlo typu Nastavit kategorii, pravidlo za splnění podmínek produkt, který nemá kategorie uzamčené, zařadí do požadované kategorie. Otázka je, co se stane při další aktualizaci feedu, pokud podmínka pravidla již není splněna - a produkt by tak z kategorie měl být vyřazen. Není tomu totiž tak vždy, v Napojse je pro každého dodavatele výchozí nastavení takové, že pokud dojde ke změně kategorií v dodavatelském feedu, již vytvořené produkty budou stále řazeny do dodavatelských kategorií jak byly uvedeny v době jejich vzniku, aby nemohlo dojít k neočekávaným nepříjemným změnám kategorií v Shoptetu. Toto nastavení se však týká také kategorií přiřazených pravidly - pokud potřebujete nastavit, aby byly dodavatelské kategorie produktů, či e-shopové kategorie přiřazované pravidly, u produktů flexibilně změněny v případě změny ve feedu (či v pravidle), je potřeba přenastavit na stránce dodavatele v Nastavení produktů řazení produktů do kategorií na Změnit umístění produktu i v Napojse

Parametry v podmínce pravidla

V podmínce pravidla je možné dotazovat se na název parametru a hodnotu parametru. Bohužel však, navzdory intuitivní představě, není možné použít kombinaci - Napojse neumožňuje pravidlo aplikovat za podmínky konkrétní hodnoty konkrétního parametru. Například pravidlo na níže uvedeném příkladu

nebude splněno za předpokladu, že má produkt parametr "Rozměr" o hodnotě "50", ale stačí, aby mělo alespoň jeden parametr s názvem "Rozměr", a k tomu hodnotu libovolného parametru (nemusí se tedy jednat o "Rozměr") 50, což se v některých případech může stát a způsobovat nesrovnalosti.

Byl pro vás tento článek užitečný? Děkujeme za zpětnou vazbu! Hodnocení se napodařilo uložit, zkuste to prosím později.