Automatická detekce duplicitních produktů

Napojse umí rozpoznávat duplicitní produkty mezí více dodavateli a automaticky upřednostňovat vhodnější produkt. 

Jak rozpoznávání funguje?

Duplicitní produkty se vyhodnocují při generování společného feedu. V samostatných feedech jednotlivých dodavatelů se duplicity nevyhodnocují. URL společného feedu najdete v menu Dodavatelé > Moji dodavatelé.

  • nejprve se porovnává dodací lhůta. Produkt, který má kratší dodací lhůtu se upřednostní, ostatní se vyřadí jako duplicitní.
  • pokud má více produktů stejnou dodací lhůtu, porovnáváme jejich nákupní cenu. Levnější produkt je preferovaný. Tato možnost je nicméně volitelná.
  • pokud i nákupní ceny jsou stejné, vybere se produkt podle nastaveného pořadí dodavatelů (viz níže)

Zapnutí detekce duplicit

  • nejprve si nastavte pořadí dodavatelů podle vašich preferencí v menu Dodavatelé > Moji dodavatelé. Pokud budou mít produkty stejnou dodací lhůtu i nákupní cenu, vybere se produkt podle této preference. Dodavatele seřaďte od nejpreferovanějšího k nejméně preferovanému.

  • zarolujte na spodní část stránky do části Duplicitní produkty
  • kliněte na checkbox Vyřazovat duplicitní produkty z feedu
  • v zobrazeném výběru zvolte, zda duplicity posuzovat podle kódu produktu, EAN kódu nebo Part number

V případě, že jsou u produktu použity duplicitně EANy v rámci jednoho dodavatele, vyřazení daného produktu z feedu nenastane. Někteří dodavatelé totiž používají stejný EAN pro varianty téhož produktu, vyřazením by tak mohlo dojít k nežádoucímu vyřazení produktu s variantami.

V případě, že je produkt ve vlastním skladu v Shoptetu v kladném množství a Napojse tuto informaci získává pomocí funkce "vlastní sklad", nebude z feedu vyřazený ani v případě, že by pomocí vyřazování duplicit vyřazený měl být. To zabezpečuje, aby nedošlo ke skrytí produktu z vlastního skladu.

Nastavení dodacích lhůt

Aby bylo možné mezi sebou dodací lhůty porovnávat, je potřeba nastavit počet dní, který odpovídá její textové interpretaci. Přiklady:

  • dodací lhůta "skladem" bude mít počet dní = 0
  • dodací lhůta "2 týdny" = 14
  • dodací lhůta "týden", "vyprodáno" nebo "momentálně nedostupné" = -1

Dodací lhůty nastavíte v menu Produkty > Dodací lhůty. Při přejetí řádku tabulky se zobrazí textové pole. Do sloupce Počet dní dopňte odpovídající dostupnost ve dnech. Hodnota se po zapsání automaticky uloží.

Pokud počet dní není u dostupnosti vyplněný, předpokládá se dostupnost -1 (tedy nedostupný produkt).

Zobrazení v detailu produktu

Pokud má produkt nějaké duplicitní produkty, uvidíte je v záložce Duplicity. Duplicitní produkty Napojse hledá podle EANu nebo Part Number, podle toho, jak máte detekci nastavenou (viz výše).

Byl pro vás tento článek užitečný? Děkujeme za zpětnou vazbu! Hodnocení se napodařilo uložit, zkuste to prosím později.