Vyprodané produkty

V případě, že se produkt u dodavatele vyprodá, mohou nastat dvě možnosti, jakým způsobem je tato informace dodavatelem v datovém feedu přenášena. Na základě získané informace pak lze s vyprodanými produkty pracovat - přenášet či nepřenášet je do e-shopu.

Změna dostupnosti u produktu v dodavatelském feedu

Dodavatel může produkt ve feedu nadále uvádět, ale momentální stav u produktu zohlední - ať už v počtu dostupných kusů, či v názvu dodací lhůty, tedy nějakého elementu, ze kterého je v Napojse generována dodací lhůta.

Produkty, které jsou v dodavatelském feedu dále vedeny, byť jako vyprodané, Napojse nedokáže samo o sobě odlišit od dostupných produktů a proto je ponechává i v exportovaném datovém feedu. Pokud přenos vyprodaných produktů chcete zakázat, je potřeba v Napojse vytvořit pravidlo, které vyprodané produkty skryje. Máte-li pak přenos skrytých produktů v Napojse zakázaný (což je výchozí stav pro každého dodavatele), vyprodané produkty skryté příslušným pravidlem neodchází do Vašeho e-shopu. V něm je pak možné v nastavení pravidelných/automatických importů nastavit, aby produkty, které se ve feedu nenachází, byly v e-shopu skryty, případně rovnou smazány. Pravidlo pro skrývání vyprodaných produktů vytvoříte snadno dle tohoto článku.

Vyřazení produktu z dodavatelského feedu

Produkt, který je z dodavatelského feedu zcela vyřazen v Napojse beze změny zůstane, ovšem bude označený jako Vyřazený. Vyřazené produkty nejsou dodavatelským feedem aktualizovány, při aktualizaci feedu neprochází pravidly a v základním nastavení nejsou součástí datového feedu z Napojse.

Vyprodané produkty nejsou ve výchozím nastavení z Napojse exportovány. V e-shopu je pak vhodné nastavit, aby produkty vyřazené z feedu byly i v e-shopu skryté před zákazníky.

To lze například v Shoptetu snadno přímo v nastavení automatického importu:

Produkt, který se v e-shopu tímto způsobem skryje bude mít dostupnost stále uvedenou dle dat v poslední aktualizaci. Pokud si ale přejete vyřazené produkty z Napojse do e-shopu přenášet, aby se jejich dostupnost aktualizovala, ve dvou jednoduchých krocích je potřeba vyřazeným produktům automaticky přiřazovat požadovanou dodavatelskou dodací lhůtu (jinak obsahují dostupnost z doby poslední aktualizace produktu dodavatelským feedem), a aktivovat jejich přenos ve feedu z Napojse.

  • dodací lhůtu pro produkty které dodavatel vyřadil nastavíte v části Dodavatelé > Moji dodavatelé > Název dodavatele > Nastavení produktů

TIP: pokud je z Napojse přenášeno do Shoptetu dodavatelské skladové množství, je možné v nastavení příslušné dodací lhůty, kterou vyřazeným produktům chcete přiřadiit, aby při její aplikaci bylo též produktu nastaveno nulové skladové množství.

  • export vyřazených produktů můžete nastavit v části Dodavatelé > Moji dodavatelé > Název dodavatele > Nastavení exportu na  posílat jako viditelné. Produkty, které máte na vlastním skladě jsou součástí výstupního feedu z Napojse i vyřazené.

Jakmile dodavatel vyřazený produkt do feedu opět zařadí, po aktualizaci v Napojse produkt "ožije" a dodací lhůta je mu přiřazena aktuální dle informací ve feedu.

Byl pro vás tento článek užitečný? Děkujeme za zpětnou vazbu! Hodnocení se napodařilo uložit, zkuste to prosím později.