Individuální zaokrouhlování

Napojse umožňuje všechny ceny, které zákazník vidí (prodejní, běžnou, akční) automaticky zaokrouhlovat. Nastavení je velmi jednoduché, ale je možné jej aplikovat jedině na všechny produkty napříč všemi napojeními v účtu. Pokud potřebujete zaokrouhlování nastavit specifickým způsobem pouze pro zvoleného dodavatele, je možné takového chování docílit pomocí klasického pravidla typu  "Nastavit hodnotu", kde je možné použít hodnotu ceny u produktu (element {{ price }}, či některé z dalších cen) a opatřit ji filtrem pro zaokrouhlování round, s uvedenou přesností a případně i typem zaokrouhlení.

Použití filtru round

Ceny

price Prodejní cena
supplier_price Prodejní cena z feedu, tak jak jí uvádí dodavatel (před aplikací jakýchkoliv pravidel)
purchase_price Nákupní cena
common_price Běžná (standardní, přeškrtnutá) cena

Vlastnost ceny

with_vat upravovaná cena s DPH
without_vat upravovaná cena bez DPH

Řád zaokrouhlení

1 desetiny
0 jednotky
-1 desítky
-2 stovky

Možnosti zaokrouhlování filtru round

common obvyklé matematické zaokrouhlení (výchozí hodnota, není nutno ji uvádět)
ceil zaokrohlení na zvolený řád nahoru
floor zaokrouhlení na zvolený řád dolů

Baťovské ceny je nutné řešit specifickým způsobem

Příklady

Zaokrouhlení na stovky klasickým způsobem

{{ price.with_vat|round(-2) }}

Zaokrouhlení na desítky na nejbližší nižší hodnotu

{{ price.with_vat|round(-1, 'floor') }}

Baťovské ceny

Při zaokrouhlování původní ceny nelze použít jednoduše baťovské ceny, je možné jich ale dosáhnout zaokrouhlením na nejbližší vyšší řád a odečíst hodnotu odpovídající pro vytvoření baťovské ceny. Příkladem tedy může být pravidlo

 které nastaví prodejní cenu dle následující hodnoty

{{ price.with_vat|round(-2, 'ceil') -10 }}

tak, že vezme prodejní cenu (nastavenou z feedu, resp. pomocí pravidel) s daní, tu zaokrouhlí na stovky (řešeno pomocí číslice -2 v závorce) a následně odečte 10.

Z ceny 2345 např. by tímto pravidlem vznikla cena 2390.
Příklad zaokrouhlování baťovskými cenami na rozdílné řády:
9 Kč: {{ price.with_vat|round(-1, 'ceil') -1 }}
90 Kč: {{ price.with_vat|round(-2, 'ceil') -10 }}
900 Kč: {{ price.with_vat|round(-3, 'ceil') -100 }}
apod.

Specifikace podmínky

Následně zbývá v podmínce pravidla vyspecifikovat, na které produkty má být tímto způsobem cena nastavena. Pokud je potřeba nastavit zaokrouhlování na různé řády pro ceny v různém cenovém rozpětí, lze to realizovat buď podmínkou pravidla, nebo v poli "Nastavit hodnotu" přes podmínky if ... else.
Např. následujícího nastavení

by bylo pro prodejní ceny možné dosáhnout následující hodnotou pravidla:

{% if price.with_vat < 10 %}
    {{ price.with_vat|round(0, 'ceil') -0.1 }}
{% elseif price.with_vat < 100 %}
    {{ price.with_vat|round(-1, 'ceil') -1 }}
{% elseif price.with_vat < 1000 %}
    {{ price.with_vat|round(-1, 'ceil') -1 }}
{% else %}
    {{ price.with_vat|round(-2, 'ceil') -10 }}
{% endif %}
Byl pro vás tento článek užitečný? Děkujeme za zpětnou vazbu! Hodnocení se napodařilo uložit, zkuste to prosím později.