Přenos dat více dodavatelů

Tento článek poskytuje popis základních možností, ze kterých je potřeba volit při napojení více různých dodavatelů do e-shopu. Nastavení přenosu je vhodné upravit dle následujících kritérií a postupů.

Kódy produktů jednotlivých dodavatelů jsou vždy unikátní

Nejjednodušší situace nastává v případě, kdy dodavatelé mají zcela různé produkty se zcela rozdílnými kódy. V takovém případě je možné feedy z Napojse exportovat bez speciálních úprav a pro párování produktů v e-shopu použít jako identifikátor kód produktu.
Přestože to není nutné, doporučujeme zvážit nastavení prefixu (předpony) kódu produktům dle jednotlivých dodavatelů pro přehledné rozlišení jejich produktů

Kódy produktů jednotlivých dodavatelů mohou být shodné

V případě, že kódy produktů dodavatelů nejsou zcela specifické a mohlo by dojít k tomu, že jsou napříč feedy shodné, je vhodné produkty každého dodavatele opatřit vlastní unikátní předponou/příponou kódu produktu, podle které lze na první pohled určit, z kterého dodavatelského feedu je produkt importovaný a nemůže pak dojít v Shoptetu k nežádoucí aktualizaci dat jednoho produktu v Shoptetu daty dvou produktů z Napojse. Předponu je možné nastavit dle naší nápovědy, příponu pak obdobně, pouze změnou typu pravidla na "Doplnit za".

Více dodavatelů poskytuje stejný produkt

Pokud více dodavatelů nabízí stejné produkty, zpravidla se shodují v EANu, ale jejich kódy jsou odlišné. V takovém případě, aby k aktualizaci produktu v Shoptetu docházelo správně - pomocí párování dle EANu - je potřeba požadované párování zvolit v nastavení Automatického importu

navíc bude vhodné zajistit, aby se kód produktu u kódu v Shoptetu neustále neměnil podle toho, od jakého dodavatele je produkt zrovna aktualizovaný. Toho lze docíliít způsobem popsaným v nápovědě Rozdílné kódy produktů v Napojse a v Shoptetu.

V případě, že více dodavatelů poskytuje stejný produkt, je možné produkt v Shoptetu z Napojse aktualizovat pouze daty od jednoho dodavatele, kterého Napojse může automaticky zvolit na základě kratší dodací lhůty, případně nižší nákupní ceny. Tyto možnosti řeší funkce Automatická detekce duplicitních produktů.

Společný export, nebo exporty po jednotlivých dodavatelích?

Napojse umožňuje data do e-shopu posílat buď samostatně, po jednotlivých dodavatelích, nebo hromadně ve společném exportu. Je-li to možné, doporučujeme používat společný export, jeho použití umožňuje efektivnější využití nastavitelné frekvence aktualizací, ale také použití funkce vyřazování duplicitních produktů v Napojse. Adresu společného exportu naleznete v Napojse v sekci Dodavatelé > Moji dodavatelé

Na hlavní stránce každého dodavatele pak můžete nastavit, zda má být do společného exportu zařazen, či nikoliv.

Export produktů společným feedem lze použít tehdy, pokud pro automatický import každého z dodavatelů nepotřebujete mít v e-shopu zvolené jiné nastavení. Pokud naopak pro různé dodavatele různé nastavení automatického importu potřebujete, je potřeba nastavit pro jednotlivé dodavatele samostatné importy. URL adresu pro tyto samostatné importy naleznete opět na hlavní stránce dodavatele.

Byl pro vás tento článek užitečný? Děkujeme za zpětnou vazbu! Hodnocení se napodařilo uložit, zkuste to prosím později.