Hlavní stránka dodavatele

V části  Dodavatelé > Název mého dodavatele se nachází základní nastavení každého Vašeho dodavatele ve Vašem Napojse účtu zvlášť. Máte také k dispozici URL adresu, z které je možné získat export XML dat, která Napojse k danému dodavateli vytváří, a další užitečné přehledy a nastavení. 

Základní přehled v číslech

V horní části stránky uvidíte číselné informace ve 4 bílých boxech:

 • Celkem produktů - celkový počet produktů a variant daného dodavatele
 • Aktivních produktů - celkový počet aktivních produktů daného dodavatele. Aktivní produkt se importuje do e-shopu. Aby byl produkt aktivní, musí být schválený, nesmí být vyřazený (vyřazený znamená, že ho už dodavatel ve svém feedu nemá - např. z důvodu ukončeného prodeje nebo dočasného vyprodání) a nesmí být skrytý nastaveným pravidlem
 • Produktů ke schválení - celkový počet produktů, které nejsou ani schválené, ani zamítnuté. Více v článku o schvalování produktů.
 • Nespárovaných kategorií - počet dodavatelských kategorií, které nemáte napárované na e-shopové kategorie. Více v článku o párování kategorií.

Adresa výstupního feedu

Napojse poskytuje krom společného feedu (více v článku Moji dodavatelé) také extra feed pro každého dodavatele. 

Na uvedené URL adrese se nachází XML feed, který lze použít pro automatický import do e-shopu. Pod URL adresou se zobrazuje tlačítko Vyberte akci:

 • zkopírovat do schránky - zkopíruje URL adresu feedu do schánky, pomocí zkratky Ctrl+V pak lze URL adresu vypsat
 • otevřít v prohlížeči - otevře XML feed v prohlížeči. POZOR - feed může být hodně velký a váš PC to může přetížit
 • stáhnout do PC - stáhne XML feed do vámi vybrané složky v počítači. Stáhnutý soubor můžete použít pro ruční import do e-shopu.
 • stáhnout ve formátu ZIP - stáhne zazipovaný XML feed do vámi vybrané složky v počítači
 • nápověda - otevře nápovědu v novém okně

Tabulka s nastavením

Následuje tabulka s informacemi o dodavatelském feedu a s širokou možností nastavení.

Základní přehled

Záložka Základní přehled ukazuje několik základních informací o feedu a pár možností nastavení:

 • Název feedu - zobrazení názvu feedu ve Vašem účtu, které je též použito v exportu jako název dodavatele
  • tlačítkem Změnit lze tento název upravit dle potřeby
 • URL feedu - URL adresa, na které poskytuje dodavatel svůj feed. Odtud ho pravidelně stahujeme a aktualizujeme podle něj data v Napojse.
 • Přidáno - datum a čas, kdy byl feed přidaný do Vašeho účtu
 • Zbývá pro testování - u každého feedu máte 14-denní bezplatnou zkušební lhůtu na vyzkoušení a doladění produktových dat
 • Naposledy aktualizováno - datum a čas poslední aktualizace dodavatelského feedu a indikace, zda aktualizace proběhla úspěšně
  • tlačítkem Aktualizovat lze vyžádat aktualizaci dodavatelských dat v Napojse. To se hodí nejčastěji pro aktualizace pravidel
 • Aktualizace - ukazuje, zda jsou automatické aktualizace feedu dodavatele zapnuté či vypnuté. Tlačítkem vpravo lze aktualizace zapnout či vypnout. Pokud jsou aktualizace zapnuté, budeme data pravidelně stahovat od dodavatele a aktualizovat.
 • Zobrazit ve společném feedu - Pokud je volba na "nezobrazovat", produkty z tohoto feedu se nezobrazí ve společném feedu, tzn. ve feedu, který zobrazuje produkty od všech vašich dodavatelů. Více o společném feedu v článku Moji dodavatelé

Nastavení produktů

 • schvalování nových produktů - produkty, které dodavatel do feedu v budoucnu přidá, mohou být schvalované buď automaticky, nebo až po Vašem uvážení. Dokud produkt není schválený, do e-shopu neodchází.
 • dodací lhůta pro vyřazené produkty - Produkty, které dodavatel vyřadil z nabídky a již je nazahrnuje do svého feedu, jsou v Napojse viditelně označeny jako "vyřazené". Jalikož už je dodavatel ve feedu nemá, nemohou se údaje o produktu aktualizovat. Takovým produktům je proto vhodné nastavit odpovídající dodací lhůtu, např. Vyprodáno, Prodej skončil apod.

Jazyk a měna

 • Měna v dodavatelském feedu - měna, ve které dodavatel poskytuje informace o svých cenách. Dodavatel většinou měnu ve svém feedu neuvádí. My ji však potřebujeme znát, abychom vám ceny zobrazovali správně.
 • Výstupní měna ve feedu Napojse.cz - Ceny automaticky převedeme do zvolené měny a takto je zobrazíme ve výstupním feedu.
 • Typ kurzu - kurz může být pevný nebo automaticky aktualizovaný podle kurzovního lístku České národní banky
 • V jakém jazyce je feed dodavatele? - jazyk, ve kterém jsou produkty v dodavatelském feedu popsány

Nastavení exportu

Zde si můžete nastavit, jak bude výsledný export z Napojse vypadat a jaká data v něm budou obsažená.

 • Zobrazovat ceny - U nákupních a běžných cen nemůžeme Shoptetu říct, jestli je uvedená cena s DPH nebo bez. Můžeme uvést pouze číslo a Shoptet si cenu interpretuje podle toho, jak máte nastavené výchozí zadávání cen v eshopu adminu. Tento údaj nastavte stejně.

 • Pokud má produkt jen jednu variantu, můžete produkt exportovat jako produkt bez variant. Na e-shopu se v kategorii rovnou zobrazí možnost vložit produkt do košiku.

 • Výběrové parametry variant - pokud má produkt více variant, z nichž všechny mají např. stejný parametr "Barva" a rozdílný parametr "Velikost", parametr "Barva" automaticky skryjeme. Výběr varianty je pak pro zákazníka přehlednější.

 • Název skladu - Pokud název skladu nevyplníte, budou se stavy skladu importovat do výchozího skladu v e-shopu (většinou se jmenuje Default stock). Více o nastavení skladu v samostatném článku.

 • Exportovat vyřazené produkty? - vyřazený produkt znamená, že ho už dodavatel ve svém feedu nemá - např. z důvodu ukončeného prodeje nebo dočasného vyprodání. Ve výchozím stavu se tyto produkty neexportují a v automatickém importu v eshopu se nastaví, že se produkty chybějící ve feedu mají skrýt.

 • Exportovat skryté produkty? - produkt lze skrýt v Napojse pravidlem. Ve výchozím stavu se tyto produkty neexportují a v automatickém importu v eshopu se nastaví, že se produkty chybějící ve feedu mají skrýt.

 • Štítky - více v článku Vlastní příznaky na Shoptetu

 • Pokročilé nastavení - zaškrtejte, která políčka se mají v exportovat. Pokud si nastavením nejste jistí, nechte vše tak, jak je. Ve většině případů je vhodnější provést obdobné nastavení v nastavení automatického importu v Shoptetu, protože tam můžete odlišit nové a existující produkty. Většinou totiž budete chtít importovat nové produkty s maximem informací a pouze zajistit, aby se vám u existujících produktů některé vlastnosti nepřepisovaly.

Statistiky

Feed dodavatele nemusí obsahovat všechny údaje o produktech. Někdy je mají jen některé produkty, někdy chybí úplně. Z následující tabulky poznáte, jak na tom dodavatelský feed je. Údaje se aktualizují po každé, co si feed dodavatele stáhneme.

Byl pro vás tento článek užitečný? Děkujeme za zpětnou vazbu! Hodnocení se napodařilo uložit, zkuste to prosím později.