Jak fungují importy z Napojse do Shoptetu

Z Napojse nemusí být exportovány všechny produkty, které jsou obsaženy v dodavatelském feedu. V tomto článku se podíváme na kritéria, která určují, zda se produkt ve výstupním feedu nachází a také na to, jak zajistit, aby se u produktů v e-shopu upravovaly pouze ty vlastnosti, které chcete z Napojse aktualizovat.

V tomto článku

Schválené produkty

Základní kritérium, pomocí kterého můžete určit, zda produkt dodavatele má být do Vašeho e-shopu exportován či nikoliv, je příznak schválení produktu. Pokud je produkt nově vytvořený v Napojse, typicky je ve stavu Ke schválení. Pomocí tohoto stavu lze snadno zjistit, zda jste produktu již nějakou pozornost věnovali, či je nový a čeká na Vaše zpracování. V případě, že produkt do e-shopu exportovat nechcete, zamítnete ho. Naopak, pokud produkt v exportovaných datech chcete, označíte jej jako Schválený. Možností pro schvalování produktů je více a jejich přehled máme popsaný ve speciálním článku nápovědy.

Skryté produkty

Skrývání produktů v Napojse slouží k automatizovanému označování produktů, které nechcete z Napojse exportovat. Typicky se používá pro skrytí produktů, které dodavatel ve feedu poskytuje, ale nemá je dostupné. Jak automaticky skrývat nedostupné produkty zjistíte zde.

Skryté produkty jsou v Napojse označeny příznakem Skrytý.

V nastavení exportu lze zvolit, zda nemají být exportovány vůbec (což je výchozí nastavení), či zda exportovány být mají, a to buď jako viditelné, nebo jako skryté. Toto nastavení lze změnit v sekci nastavení dodavatele > Nastavení exportu.

Vyřazené produkty

Pokud dodavatel produkt z feedu zcela vyřadí, produkt je označen příznakem Vyřazený.

Tyto produkty se v Napojse chovají podobně jako skryté produkty, na rozdíl od skrytých však na vyřazené produkty nejsou aplikována pravidla - zůstanou v takovém stavu, v jakém byly v době poslední své aktualizace dodavatelskými daty. Ani vyřazené produkty se dle výchozího nastavení neobjevují ve vygenerovaných datech z Napojse, ovšem lze všem vyřazeným produktům nastavit potřebnou dodací lhůtu. Jak na to se dozvíte spolu s dalšími informacemi o vyřazených produktech v dalším článku nápovědy.

Nastavení přenosu jednotlivých elementů z Napojse

Z Napojse jsou ve výchozím nastavení přenášeny všechny informace, které se nám podařilo napojit. Pokud byste však některé elementy u produktů do Shoptetu přenášet nechtěli, je možné jejich přenos zakázat v sekci nastavení dodavatele > Nastavení exportu > Zobrazit pokročilá nastavení

Jsou však i elementy, které v exportu nesmí být zakázány, protože by v Shoptetu způsobily nevaliditu feedu. Jedná se o název produktu, v případě, že v nastavení automatického importu používáte párování dle kódu produktu, tak také kód produktu a v případě, že feed obsahuje produkty s variantami, dalším poviným elementem jsou názvy variant. Některé chybějící elementy pak nezpůsobí přímo nevaliditu feedu, ale mohou mít na svědomí jiné nežádoucí chování - např. při vypnutí cen nedojde k založení nových produktů.

Elementy, které zde nejsou přenášeny, nemohou být v Shoptetu přiřazeny ani nově založeným produktům. Tím se toto nastavení liší od dále popisovaného nastavení aktualizovaných položek u existujících produktů v Shoptetu.

Nastavení aktualizace položek automatického importu v Shoptetu

V případě, že používáte platformu Shoptet a pro aktualizaci produktů máte nastavený automatický import, můžete rozlišit, které vlastnosti u produktů, které již v e-shopu máte, mají být feedem z Napojse aktualizovány, a které nikoliv. Výběr těchto vlastností lze provést v nastavení automatického importu v části položky úplného (probíhá 1x denně, aktualizuje produkty a zakládá nové) resp. položky aktualizačního importu (může probíhat i několikrát denně, pouze aktualizuje vlastnosti z omezené nabídky).

Nové produkty budou z importovaných dat založeny se všemi vlastnostmi, které jsou uvedeny již v těchto importovaných datech, nastavení položek automatického importu na ně nemá vliv.

Vyřazování duplicitních produktů

V případě, že více Vašich dodavatelů nabízí stejné produkty, je možné v Napojse tyto produkty (za předpokladu, že u nich dodavatelé používají stejný identifikátor) nechat automaticky ve výstupním feedu filtrovat tak, aby z Napojse odcházel pouze jeden z duplicitních produktů. Jakým způsobem a za jakých podmínek je tato možnost zabezpečena, včetně informace o tom, jak vyřazování duplicitních produktů nastavit, máme uvedeno v nápovědě automatická detekce duplicitních produktů.

Přenos skrytých a vyřazených produktů, které máte na vlastním skladu

Produkty v Napojse Skryté či Vyřazené za normálních okolností nejsou z Napojse exportovány. V závislosti na Vašem nastavení automatického importu v Shoptetu by pak mohlo dojít ke skrytí či dokonce vymazání produktů, které máte na vlastním skladu. Do Napojse je však možné informaci o tom, že produkt na skladě máte, získat. Produkty o kterých Napojse ví, že je máte skladem pak z exportovaných dat nevyřazuje. Jak nastavit přenos vlastních skladových hodnotu z Shoptetu do Napojse popisuje naše nápověda Vlastní sklad na Shoptetu.

Byl pro vás tento článek užitečný? Děkujeme za zpětnou vazbu! Hodnocení se napodařilo uložit, zkuste to prosím později.